Categories
Articles Entrepreneurship

Сравнение на класификационни модели за стартиращи компании

Резюме: Проведено е количествено изследване на факторите за успех на стартиращи компании от България. Наборът от данни за 136 компании е анализиран с помощта на софтуерните продукти за извличане на знания от данни – IBM SPSS Modeler и Weka. Като резултат са синтезирани класификационни модели за предсказване на успеха на стартиращи компании от България. Получените модели са анализирани и сравнени, като са избрани най-точните и ефективни модели. Идентифицирани са факторите за успех на компаниите, включени в моделите, както и принципът на вземане на решение за тяхната класификация.

Автори: Янков, Б.

Публикация: Янков, Б.: Сравнение на класификационни модели за стартиращи компании, Vanguard Scientific Instruments in Management ‘2014 (VSIM:14), ISSN 1314-0582, pp. 72-82 (2015)

Download the full paper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *