Detailed Model of a Successful Startup

Have you ever wondered which factors make a successful startup stand out? I have prepared a model that lists the factors of importance for the success of young companies. Entrepreneurial Team Personality and Values Authonomy Confidence Initiative Locus of Control Need for Achievement Risk-taking Propensity Tolerance of Ambiguity Skills and Experience Entrepreneurship Skills Management Skills […]

Изследване на успеха на стартиращи компании

Питате ли се, какъв е шансът един стартиращ бизнес да успее? Попълнете анкетата за стартиращи компании Какви качества трябва да притежават предприемачите, за да създадат успешната фирма? Ако знаете кои са слабите места на Вашата компания и кои са най-силните и предимства, дали това ще Ви помогне да успеете в бизнеса?