I3SP – Information System for Start-ups Success Prediction

Към дисертационния труд “Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България” е разработен I3SP – софтуерен продукт за предсказване на успеха на стартиращи компании от България.

Можете да заявите анализ на вероятността за успех на Вашата компания. Софтуерният продукт I3SP е достъпен за директно изпробване на адрес https://byankov.com/prediction/, но за работа с него се изисква предварително разрешение на достъпа.

Заявете предсказване на успеха на Вашата компания или достъп до софтуерния продукт:

Вашето име

Компания (фирма / организация)

Вашият Email

Каква услуга желаете да ползвате

Допълнителна информация

Декларирам, че съм съгласен с Условията за ползване.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *