Изследване на успеха на стартиращи компании

Питате ли се, какъв е шансът един стартиращ бизнес да успее? Попълнете анкетата за стартиращи компании Какви качества трябва да притежават предприемачите, за да създадат успешната фирма? Ако знаете кои са слабите места на Вашата компания и кои са най-силните и предимства, дали това ще Ви помогне да успеете в бизнеса?