Categories
Entrepreneurship

Изследване на успеха на стартиращи компании

Питате ли се, какъв е шансът един стартиращ бизнес да успее?

Попълнете анкетата за стартиращи компании

Business Success or FailКакви качества трябва да притежават предприемачите, за да създадат успешната фирма? Ако знаете кои са слабите места на Вашата компания и кои са най-силните и предимства, дали това ще Ви помогне да успеете в бизнеса?